OpenROAR верификовао дигитални репозиторијум Универзитета у Крагујевцу

SCIDAR (SCIentific Digital ARchive), институционална дигитална архива Универзитета у Крагујевцу, доступна је на адреси https://scidar.kg.ac.rs од фебруара 2020. године. Недавно је постављена инцијална збирка примарних научних резултата која ће се временом попуњавати.

Активирани су и OAI-PMH интерфејси који омогућавају читање података од стране других репозиторијума отворене науке и тиме су стечени услови да SCIDAR буде излистан од стране референтног тела за институционалне репозиторијуме – Registry of Open Access Repositories (ROAR). Више информација ускоро.

Изворник: unic.kg.ac.rs

56 / 100

Повезане новости

ORCID идентификатор

Прича о ORCID идентификатору   Већ неколико година неки од часописа издавача Вајли (Wiley) користе опцију за прихватање радова аутора...

Нови сајт – DOI УБКГ

DOI УБКГ - нови сајт Универзитетске библиотеке у Крагујевцу са додељеним DOI бројевима   Универзитетска библиотека у Крагујевцу је од јула...

Pin It on Pinterest