Ценовник услуга

Библиотека наплаћује следеће услуге:

  • специјализоване информације из база података,
  • трошкове међубиблиотечке позајмице,
  • фотокопирање (осим оштећеног и трошног библиотечког фонда),
  • скенирање (осим оштећеног и трошног библиотечког фонда),
  • коришћење Интернета дуже од 60 минута и
  • друге услуге.

Одлуку о висини цене услуга доноси Управни одбор Библиотеке. Нови Ценовник услуга важи од априла 2022. године.

Pin It on Pinterest