+ 381 34 301 337

будите на вези

8-19 / 9-14 суб

радно време

Улица слободе бб

адреса

 

WI-FI

Бежични интернет у целој читаоници

WI-FI eduroam

Бежични интернет АМРЕС-ових eduroam приступних тачака

 

Таблет рачунари

Обезбеђени су таблет-рачунари за кориснике унутар читаонице

 

Клима

Читаоница је климатизована током целе године

Студентски рачунари

Рачунари за кориснике са брзим интернет протоком АМРЕС мреже (100мбс)

 

Читаоница Универзитетске библиотеке у Крагујевцу

Модерна читаоница наше библиотеке

Универзитетска галерија  у Крагујевцу

Галерија се налази изнад читаонице 

Универзитетска библиотека у Крагујевцу је библиотека општенаучног карактера, чија је делатност у функцији наставно-научних и истраживачких процеса на Универзитету. На овај начин она доприноси успешном студирању, ширењу и афирмацији знања, наставном и научном усавршавању и стваралаштву наставника и сарадника факултета и института Универзитета у Крагујевцу.

Осим студената и запослених на Универзитету, корисници могу бити  као и сви остали грађани.

Библиотека је смештена у делу Универзитетског комплекса, на простору од 1500 m2, који се састоји од: главне читаонице са 50 читалачких места и 10 места за слободан приступ Интернету, читаонице периодике са 20 читалачких места, више магацина (депоа) за смештај публикација, радних просторија за запослене и Универзитетске галерије.

Активан књижни фонд Библиотеке броји око 120.000 примерака домаће и књиге на страним језицима, више од 3500 примерака докторских дисертација и магистарских теза одбрањених на факултетима Универзитета у Крагујевцу али и другим факултетима, као и око 800 наслова домаћих и 150 наслова страних часописа. Посебно је значајна реферална збирка приручне литературе (енциклопедије, речници, приручници, библиографије), као и више вредних библиотека целина поклоњених и наслеђених од истакнутих крагујевачких институција и личности. Целокупан књижни фонд каталошки је обрађен у националном библиотечко-информационом  систему,  претражив посредством COBISS+ платформе.

Пратећи савремене тенденције у библиотекарству, Библиотека је 2003. године прешла на јединствен кориснички програмски пакет COBISS. Програм представља организациони модел повезивања библиотечко-информационог система са узајамном каталогизацијом, узајамном библиографско-каталошком базом података (COBIB) и локалним базама података библиотека чланица Виртуелне библиотеке Србије (ВБС). Систем COBISS заснован је на on-line комуникацијама које се одвијају Академске мреже на који је до сада укључено 215 библиотека на територији Републике Србије.

Истовремено, корисницима су доступне бројне базе података издавача и агрегатора посредством Конзорцијума библиотека Србије за обједињену набавку (KoBSON), а систем претплате финансиран је преко Министарства просвете, науке технолошког развоја.

Публикације које корисници не могу наћи у фондовима наше Библиотеке, набављају се међубиблиотечком позајмицом из других библиотека у земљи и иностранствa.

Унутар зграде Библиотеке налази се и Универзитетска галерија, основана 2010. године.

Од оснивања па до данас, Универзитетска галерија представља освежење на културној сцени града Крагујевца. Дешавања у овом простору изузетно су посећена, не само од стране универзитетске јавности (студената и запослених на Универзитету у Крагујевцу), већ и од стране грађана Крагујевца и градова у околини.

Овај простор представља спој различитих уметности: ликовних, примењених, музичких и књижевне, и по томе је јединствен и препознатљив. Програм је разнолик и у току истог месеца заинтересовани могу погледати изложбу, посетити концерт или књижевно вече.

Уметнички савет чине представници Универзитета у Крагујевцу, Универзитетске библиотеке у Крагујевцу и града Крагујевца, и раде у циљу промовисања и представљања научно-наставног, културно-уметничког стваралаштва наставника, сарадника и студената Универзитета у Крагујевцу и других афирмисаних научника и уметника из земље и иностранства.

У оквиру Уметничког савета Универзитетске галерије постоје: Уметнички савет за ликовну и примењену уметност, Уметнички савет за музичку и сценску уметност и Савет за књижевност и науку.