Брза страница

Установе

Министарство просвете науке и технолошког развоја http://www.mpn.gov.rs/

Министарство културе и информисања http://www.kultura.gov.rs/

Српска академија наука и уметности https://www.sanu.ac.rs/

Матица српска  http://www.maticasrpska.org.rs/

Народна библиотека Србије https://www.nb.rs/

Библиотека Матице Српске  https://www.bms.rs/

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ http://www.unilib.rs/

Универзитет у Крагујевцу https://www.kg.ac.rs/

Центар за промоцију науке  https://www.cpn.edu.rs/

Отворене архиве

Zenonodo  https://zenodo.org/

Internet Archive https://archive.org/

GitHub https://github.com/

 

Индексне базе

 

Web of Science   webofknowledge.com

Scopus   https://www.scopus.com/

Српски цитатни индекс  http://scindeks.ceon.rs/

 

Часописи

Категоризација научних часописа (по годинама) http://www.mpn.gov.rs/casopisi/

DOI Srbija portal  http://www.doiserbia.nb.rs/

Часописи издања факултета Универзитета у Крагујевцу  https://kg.ac.rs/izdanja_fakulteta.php

Билтен Универзита у Крагујевцу   https://kg.ac.rs/dokumenti/bilten/Univerzitetski-bilten_aktuelno.pdf

Sci Journal https://www.scijournal.org/ , портал намењен истраживачима, омогућава приступ до бројних извора, алата, садржи податке о импакт фактору за више од 13 хиљада научних часописа, почев од 2012. године

E-CRIS.SR –    Информациони систем о истраживачкој делатности у Србији https://e-cris.sr.cobiss.net/public/jqm/cris.aspx?lang=scr&opdescr=home&opt=1

Дигиталне библиотеке, архиви

 

WorldCat – светски електронски каталог https://www.worldcat.org/

COBISS Srbija  https://sr.cobiss.net/

EUROPEANA – европско дигитално културно наслеђе  https://www.europeana.eu/en

JSTOR –   https://www.jstor.org/

DOAJ – Директоријум часописа у отвореном приступу https://doaj.org/

ОRCID  https://orcid.org/

EBSCO eBook

Google book https://books.google.com/?hl=sr

DART Europe – европски портал докторских дисертација http://www.dart-europe.eu/

Networked Digital Library of Theses and Dissertations – http://www.ndltd.org/

EThOS – British library E-thesis online service  https://ethos.bl.uk/Home.do

NaRDuS -Национални репозиторијум дисертација у Србији http://nardus.mpn.gov.rs/

E-тезe  – Репозиторијум докторских дисертација Универзитета у Крагујевцу – http://eteze.kg.ac.rs/

Дигитални репозиторијум Народне библиотеке Србије http://repozitorijum.nb.rs/

 

 

Корисни алати

 

Google Scholar  https://scholar.google.com/

Google Dataset Search – https://datasetsearch.research.google.com/

Crossref Search  (разрешавање DOI броја) https://search.crossref.org/

 

Цитатни менаџери

Mendelay  https://www.mendeley.com/

Zotero https://www.zotero.org/

EndNote  https://endnote.com/

Pin It on Pinterest