+ 381 34 301 337

будите на вези

8-19 / 9-14 суб

радно време

Улица слободе бб

адреса

Универзитетска библиотека у Крагујевцу / University Library in Kragujevac

Добро дошли на нашу веб-страницу! / Welcome to our web page! 

година постојања
0
хиљада књига
0
хиљада записа
0
хиљаде дисертација и теза
0

Новости

COBISS
SCIDAR
eNAUKA
DOI UBKG
eТЕЗЕ КГ
dCOBISS

Сарадници

logo-srbija
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Град Крагујевац
Народна библиотека Србије
Библиотека "Матице Српске"
logo-bg
Универзитетска библиотека „Светозар Марковић” Београд
logo-nis
Универзитетска библиотека "Никола Тесла" Ниш

ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-325668-11, ПИБ: 101508421, МАТИЧНИ БРОЈ: 07343353, ЈБКЈС: 03792 | Aдреса: Улица слободе бб,  34000 Крагујевац, Србија

Tелефон: + 381 34 301 337,  34 372 601 | Факс: +381 34 370-299 | Електронска пошта: ubkg@kg.ac.rs | Понедељак-петак 8:00/19:00, Субота 9:00/14:00