+ 381 34 301 337

будите на вези

8-19 / 9-14 суб

радно време

Улица слободе бб

адреса

 

Берлинска декларација о отвореном приступу знању из природно-математичких и хуманистичких наука (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities), потписана је 22. октобра 2003. године у Берлину, на иницијативу Друштва Макс Планк (Max-Planck-Gesellschaft). Овом декларацијом, отворени приступ је дефинисан као свеобухватни извор људског знања и културне баштине који је потврђен од стране научне заједнице, а који ће се најбоље и најбрже ширити коришћењем интернета као алата.

Потписујући Берлинску декларацију, институције се обавезују на промовисање отворене науке како би се добробит односила и на науку и на друштво. Начини оваквог афирмативног деловања су:

  • мотивисање истраживача да објављују своје радове у складу са принципима отворене науке,
  • мотивисање поседника културне баштине да подрже отворени приступ постављајући своје изворе на интернет,
  • развој средстава и начина за вредновање прилога и часописа са отвореним приступом како би се одржали стандарди обезбеђења квалитета и добре научне праксе,
  • подстицање надлежних институција да признају публикације са отвореним приступом приликом унапређивања аутора и вредновања њиховог научног доприноса,
  • развој инфраструктуре отвореног приступа путем развоја софтверских алата, обезбеђивање садржаја, израда и стандардизација метаподатака

Универзитет у Крагујевцу је потписао Берлинску декларацију о отвореном приступу знању из природно-математичких и хуманистичких наука, 5. октобра 2017. године, након иницијативе и успостављања основних принципа отвореног приступа, јуна 2012. године.

Интернет страница Берлинске декларације

Потписници Берлинске декларације

Одлука о приступању Берлинској декларацији о отвореном приступу у области природних и хуманистичких наука Универзитета у Крагујевцу

Текст Берлинске декларације о отвореном приступу научном знању на српском језику