Историјски преглед
crno belau boji

1977

Одлука о оснивању

 

Oдлуку о оснивању Универзитетске библиотеке донела је Скупштина Универзитета у Крагујевцу 6. маја 1977. године.

Основни циљ је био да се оснивањем и развојем Библиотеке створе услови за остваривање функција и развоја савременог Универзитета.

 

Почеци

 

Библиотека је крајем 1978. године смештена у адаптиране сутеренске просторије ондашњег Дома самоуправљача, где се налазио и Ректорат, са простором за коришћење од 525 m² и 70 читалачких места.

За кориснике је отворена 3. јануара 1979. године, а с обзиром на то да је поседовала атрактивну локацију у центру града, Библиотека врло брзо добија бројну читалачку публику.

1978/1979

1981

Нова локација

 

Крајем 1981. године, у саставу новоизграђене зграде Правног факултета, обезбеђен је наменски функционалан простор за Универзитетску библиотеку, површине 1500.

Тада је формирана читаоница са галеријом површине 436 и 200 читалачких места, више магацина (депоа) за смештај публикација и 10 канцеларија за запослене.

Одлука Универзитета

 

Одлуком Скупштине Универзитета у Крагујевцу 5. јуна 1985. године, Универзитетска библиотека у Крагујевцу је издвојена из састава Радне заједнице Универзитета.

Наставља са радом као самостална радна организација у области образовања, науке и културе.

1985

Радом Универзитетске библиотеке руководи директор без ограничења. Од оснивања Библиотеке до 2014. године њени руководиоци (директори) су били:

Милан Станковић (1978-1983),

Ружица Игњатовић, в. д. директора (1983-1986),

Александар Милосављевић (1986-1997),

Ружица Игњатовић (1997-2006),

Мира Матић (од 2006-2014).

Oд 2014. године директор Библиотеке је Весна Абадић.

T

2003

Cobiss

 

Почетком 2003. године успостављен је Централни електронски каталог, повезивањем највећих библиотека у Србији са Народном библиотеком Србије у Београду, као носиоцем пројекта Виртуелна библиотека Србије.

Једна од чланица Пројекта је и Универзитетска библиотека у Крагујевцу.

Адаптација и опремање

 

У сарадњи Моравске регије Чешке Републике, a под покровитељством града Крагујевца, Универзитетској библиотеци у Крагујевцу је 2009. године одобрен пројекат Адаптација и опремање читаонице Универзитетске библиотеке, вредан oко 70.000,00 евра.

Пројекат je имаo за циљ побољшање услова рада студената и наставно-научних радника Универзитета у Крагујевцу, као и свих осталих корисника Библиотеке.

2009

2010

Отварање галерије

Године 2010. унутар зграде Библиотеке отворена је Универзитетска галерија.

Од оснивања па до данас, Универзитетска галерија представља освежење на културној сцени града Крагујевца. Дешавања у овом простору изузетно су посећена, не само од стране универзизтетске јавности, студената и запослених на Универзитету у Крагујевцу, већ и од стране грађана Крагујевца и градова у околини.

Пројекти и признања

 

Успешно је завршен трогодишњи TEMPUS пројекат Нови библиотечки сервиси на универзитетима Западног Балкана, са партнерима из региона, универзитетским библиотекама из Београда, Ниша, Подгорице, Сарајева и Тузле, као и партнерима из Европске уније, вредан 612.000 евра, којим је осавремењен систем Cobiss, и развијени портали E-teze и Phaidra.

Године 2013. Библиотеци је додељена Ђурђевданска награда града Крагујевца. 

2012/2013

Pin It on Pinterest