+ 381 34 301 337

будите на вези

8-19 / 9-14 суб

радно време

Улица слободе бб

адреса

Одлука о оснивању

Oдлуку о оснивању Универзитетске библиотеке донела је Скупштина Универзитета у Крагујевцу 6. маја 1977. године.

Основни циљ је био да се оснивањем и развојем Библиотеке створе услови за остваривање функција и развоја савременог Универзитета.

 

Почеци

 

Библиотека је крајем 1978. године смештена у адаптиране сутеренске просторије ондашњег Дома самоуправљача, где се налазио и Ректорат, са простором за коришћење од 525 m² и 70 читалачких места.

За кориснике је отворена 3. јануара 1979. године, а с обзиром на то да је поседовала атрактивну локацију у центру града, Библиотека врло брзо добија бројну читалачку публику.

Нова локација

 

Крајем 1981. године, у саставу новоизграђене зграде Правног факултета, обезбеђен је наменски функционалан простор за Универзитетску библиотеку, површине 1500m².

Тада је формирана читаоница са галеријом површине 436m² и 200 читалачких места, више магацина (депоа) за смештај публикација и 10 канцеларија за запослене.

 

Одлука Универзитета

 

Одлуком Скупштине Универзитета у Крагујевцу 5. јуна 1985. године, Универзитетска библиотека у Крагујевцу је издвојена из састава Радне заједнице Универзитета.

Наставља са радом као самостална радна организација у области образовања, науке и културе.

Радом Универзитетске библиотеке руководи директор без ограничења. Од оснивања Библиотеке до 2014. године њени руководиоци (директори) су били:

Милан Станковић (1978-1983),

Ружица Игњатовић, в. д. директора (1983-1986),

Александар Милосављевић (1986-1997),

Ружица Игњатовић (1997-2006),

Мира Матић (од 2006-2014).

Oд 2014. године директор Библиотеке је Весна Абадић.

 

Cobiss

 

Почетком 2003. године успостављен је Централни електронски каталог, повезивањем највећих библиотека у Србији са Народном библиотеком Србије у Београду, као носиоцем пројекта Виртуелна библиотека Србије.

Једна од чланица Пројекта је и Универзитетска библиотека у Крагујевцу.

 

Адаптација и опремање

 

У сарадњи Моравске регије Чешке Републике, a под покровитељством града Крагујевца, Универзитетској библиотеци у Крагујевцу је 2009. године одобрен пројекат Адаптација и опремање читаонице Универзитетске библиотеке, вредан oко 70.000,00 евра.

Пројекат je имаo за циљ побољшање услова рада студената и наставно-научних радника Универзитета у Крагујевцу, као и свих осталих корисника Библиотеке.

Отварање галерије

Године 2010. унутар зграде Библиотеке отворена је Универзитетска галерија.

Од оснивања па до данас, Универзитетска галерија представља освежење на културној сцени града Крагујевца. Дешавања у овом простору изузетно су посећена, не само од стране универзизтетске јавности, студената и запослених на Универзитету у Крагујевцу, већ и од стране грађана Крагујевца и градова у околини.
 

Пројекти и признања

 

Успешно је завршен трогодишњи TEMPUS пројекат Нови библиотечки сервиси на универзитетима Западног Балкана, са партнерима из региона, универзитетским библиотекама из Београда, Ниша, Подгорице, Сарајева и Тузле, као и партнерима из Европске уније, вредан 612.000 евра, којим је осавремењен систем Cobiss, и развијени портали E-teze и Phaidra.

Године 2013. Библиотеци је додељена Ђурђевданска награда града Крагујевца.