+ 381 34 301 337

будите на вези

8-19 / 9-14 суб

радно време

Улица слободе бб

адреса

Радно време

Библиотека је отворена сваког радног дана од 8.00 до 19.00 часова и суботом од 9.00 до 14.00 часова. Летњи распоред рада (за период јул – август) се утврђује сваке текуће године, о чему се корисници благовремено обавештавају.

Упис и коришћење фондова и читаонице

  • Чланови Универзитетске библиотеке могу бити: студенти, постдипломци, универзитетски наставници, научни радници, као и сви остали грађани под посебним условима. У Библиотеку се могу уписати установе и предузећа, као колективни чланови, на основу писменог захтева.
  • Приликом уписа студенти показују индекс, личну карту, односно пасош и прилажу фотографију (25x30mm), а остали корисници личну карту, односно пасош и прилажу фотографију. Упис се наплађује, по ценама утврђеним Ценовником.
  • Корисник добија трајну чланску карту коју је обавезан да чува и има код себе при сваком доласку у Библиотеку. Уколико корисник изгуби чланску карту, потребно је да одмах пријави како би се деактивирала стара, и активирала нова картица.
  • При уласку у читаоницу, корисник је дужан да на пулту преда своју чланску карту. Уношење својих публикација у читаонице корисник је дужан да пријави књижничару у читаоници. Забрањеноје уношење хране и пића. Када напушта читаоницу, кориснику се враћа чланска карта.
  • Таблет уређаје и рачунаре у интернет простору корисници могу користити самостално, поштујући прописана правила.

У просторијама Библиотеке, а нарочито у читаоницама мора владати ред и тишина. Дежурни запослени има право да опомене корисника због нарушавања реда и тишине у читаоници и другим просторијама Библиотеке. Обавезно је искључивање мобилних телефона при уласку у Библиотеку.

У случају кршења претходно наведених правила или непримереног понашања у Библиотеци директор Библиотеке може кориснику одузети чланску карту и прекинути чланство.