Читаонице Библиотеке

Библиотека поседује две читаонице:

  • главну читаоницу са 50 читалачких места, у оквиру које је и посебан Интернет простор са 10 места за слободан приступ Интернету на студентским рачунарима,  и
  • читаоницу периодике са 20 читалачких места.

Приликом коришћења читаоница корисник је дужан да запосленом преда своју чланску карту. Уношење личних публикација у читаонични простор треба пријавити дежурној особи на пулту за информације. Забрањено је  уношење хране и пића.

У просторијама Библиотеке, а нарочито у читаоницама мора владати ред и тишина. Дежурни запослени има право да опомене корисника због нарушавања реда и тишине у читаоници и другим просторијама Библиотеке. Обавезно је искључивање мобилних телефона при уласку у Библиотеку. При напуштању читаонице кориснику се враћа чланска карта.

Pin It on Pinterest