Често постављена питања

Ко може бити члан Универзитетске библиотеке?

Осим студената и запослених на факултетима Универзитета у Крагујевцу, чланови Библиотеке могу бити сви грађани.

Који су услови уписа?

Студенти се уписују уз индекс, личну карту, односно пасош и прилажу фотографију (25x30mm); документа се не депонују приликом изношења књига. Сви остали грађани уписују се уз личну карту, односно пасош и прилажу фотографију (25x30mm).

Колико кошта чланарина?

Чланарина за студенте износи 700,00 динара за годину дана, од дана уписа. Факултети могу уписивати запослене или одређене категорије студената по колективној чланарини. Бруцоши се уписују по повлашћеној цени од 350,00 динара.

Могу ли да се учланим на краћи временски период?

Осим чланарине на годишњем нивоу, могуће је учлањење на период од два месеца.

Колико публикација могу изнети и на који рок?

Студенти могу добити две публикације на период од 30 дана, уз могућност продужења тог рока на захтев. За рад у читаоници могуће је добити више књига истовремено.

Шта је међубиблиотечка позајмица?

Уколико у фонду Универзитетске библиотеке корисник не пронађе потребну литературу, Библиотека је може позајмити из друге библиотеке у земљи или из иностранства. Књиге добијене позајмицом се користе у зависности од рока под којим их је Библиотека добила, а фотокопије чланака остају у трајном власништву корисника.

Колико то кошта?

За позајмицу из земље, корисник плаћа реалну цену транспорта, углавном курирске испоруке. За позајмицу из иностранства важи посебан ценовник, који је усклађен са другим универзитетским библиотекама.

Шта је COBISS?

COBISS је узајамни онлајн каталог највећих српских библиотека и налази се на адреси www.vbs.rs. Можете претраживати узајамни каталог, а као резултат претраживања добићете списак библиотека које поседују ту публикацију или прво одабрати одређену библиотеку, а затим претраживати њен каталог. Уколико се у библиотеци води COBISS позајмица, можете видети и статус публикације, односно да ли је и до када заузета.

Шта је KoBSON?

KoBSON је портал намењен свим запосленим лицима на државним универзитетима, који садржи линкове до бројних база издавача и агрегатора, као и индексних база, за које  Минстарство просвете, науке и технолошког развоја финансир систем претплате. Више на www.kobson.nb.rs. Приступ порталу је омогућен са Академске мреже.

Pin It on Pinterest