Факултетске библиотеке
Факултет техничких наука

Светог Саве 65

32000 Чачак 

Руководилац Библиотеке:

Ксенија Лајшић

тел: 032/ 302-715

e-mail: ksenija.lajsic@tfn.kg.ac.rs

Агрономски факултет

Цара Душана 34

32000 Чачак 

Библиотекар:

Јелена Крстић

тел: 032/ 303-400, лок. 429

e-mail: jelena.mmf@kg.ac.rs

Факултет за машинство и грађевинарство

Доситејева 19

36000 Краљево 

Руководилац Библиотеке:

Данка Луковић

тел: 036/ 383-269 (централа)

e-mail: biblioteka@mfkv.kg.ac.rs

Педагошки факултет

Трг Светог Саве 36

31000 Ужице 

Руководилац Библиотеке:

Зорица Новаковић

тел: 031/ 521-952 (централа)

e-mail: ucfak@ucfu.kg.ac.rs

Факултет за хотелијерство и туризам

Војвођанска бб
36210 Врњачка Бања 

Руководилац Библиотеке:

Марија Стефановић

тел: 036/ 515-0025

e-mail: marija.stefanovic@kg.ac.rs

Факултет педагошких наука

Милана Мијалковића 14

35000 Јагодина

Руководилац Библиотеке:

Милева Лукић

тел: 035/ 223-805, лок. 108

e-mail: mileva.lukic@pefja.kg.ac.rs

Факултет инжењерских наука

Сестре Јањић 6

34000 Крагујевац

Руководилац Библиотеке:

Јасмина Миљојковић

тел: 034/ 335-990, лок. 663

e-mail: jasmina.miljojkovic@mfkg.rs

Економски факултет

Ђуре Пуцара Старог 3

34000 Крагујевац

Руководилац Библиотеке:

Слађана Суботић

тел: 034/ 303-510

e-mail: sladjanas@kg.ac.rs

Природно-математички факултет

Радоја Домановића 12

34000 Крагујевац

Руководилац Библиотеке:

Јелена Антић

тел: 034/ 300-269

e-mail: bibliotekapmf@kg.ac.rs

Правни факултет

Јована Цвијића 1

34000 Крагујевац

Руководилац Библиотеке:

Горан Петровић

тел: 034/ 306-521

e-mail: goranp@jura.kg.ac.rs

Факултет медицинских наука

Светозара Марковића 69

34000 Крагујевац 

Библиотекaр:

Јелена Максимовић
тел: 034/ 306-800, лок. 118
e-mail: biblio@medf.kg.ac.rs 

Филолошко-уметнички факултет

Јована Цвијића бб

34000 Крагујевац 

Руководилац Библиотеке:

Биљана Ђорђевић

тел: 034/ 304-277

e-mail: bibfilum@kg.ac.rs

Pin It on Pinterest