+ 381 34 301 337

будите на вези

8-19 / 9-14 суб

радно време

Улица слободе бб

адреса

 

У оквиру својих делатности, Библиотека:

 • прикупља, штити, представља и даје на коришћење библиотечку грађу и изворе,
 • ствара, размењује, позајмљује и дистрибуира информације које поседује са библиотекама, другим установама, организацијама или удружењима у земљи и иностранству,
 • набавља и комплетира литературу пратећи домаћу и страну продукцију у складу са потребама високошколског образовања, научног рада на Универзитету и науке уопште (набавну политику Библиотека остварује куповином, разменом и поклоном),
 • прихвата легате од институција и појединаца,
 • обрађује библиотечку грађу и изворе применом јединствене каталошко-библиотечке обраде и јединственог система класификације и индексирања, у складу са усвојеним националним и међународним стандардима,
 • чува целокупну библиотечку грађу и изворе, и предузима мере за њихову заштиту, а посебно чува и штити материјал са својством културног добра, у складу са законом,
 • објављује научне, истраживачке и стручне радове из области библиотекарства, културе и сродних области, и
 • организује изложбе, научне скупове, промоције, трибине, концерте и друге манифестације у складу са програмима образовних, научних и културних активности чланица Универзитета

 

Чланови Универзитетске библиотеке могу бити: студенти, постдипломци, универзитетски наставници, научни радници, као и сви остали грађани. Сваки корисник учлањује се лично уз приложену личну карту и фотографију у боји, формата 25x30mm, у надокнаде утврђене Ценовником услуга Библиотеке.

Овде можете пoгледати комплетан Ценовник услуга.

Чланство може бити:

 • годишње (365 дана од дана уписа),
 • привремено (два месеца),
 • парцијално (коришћење читаонице без могућности коришћења библиотечког фонда).

На следећем линку доступни су: Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

 

Као централна високошколска библиотека на Универзитету у Крагујевцу, Библиотека, у складу са законом:

 • координира библиотечко-информациону делатност на Универзитету у Крагујевцу,
 • координира набавку библиотечко-информационе грађе и извора у оквиру Универзитета у Крагујевцу,
 • организује и усклађује рад система размене и међубиблиотечке позајмице библиотечко-информационе грађе и извора, у земљи и са иностранством,
 • координира израду библиографија и електронских база података о високошколским наставницима, научним радницима и сарадницима на Универзитету у Крагујевцу,
 • прикупља, обрађује, чува и даје на коришћење обавезни примерак библиотечко-информационе грађе и извора који настају и објављују се на Универзитету у Крагујевцу (укључујући докторске дисертације и друге завршне радове),
 • усклађује, припрема, организује и спроводи програм обуке корисника-студената, доктораната и истраживача у области система комуникације у науци, коришћења информационих извора у оквиру библиотечко-информационог система Републике Србије, ауторских права и вредновања научног рада,
 • успоставља и одржава дигиталне репозиторијуме матичних високошколских установа који садрже дигитализоване дисертације, радове наставника, сарадника и студената, образовни материјал, дигитализоване публикације из фондова високошколских библиотека и други материјал од интереса за матичну установу, и
 • пружа стручну помоћ запосленима у библиотекама и информационим центрима у оквиру Универзитета у Крагујевцу, и учествује у њиховом сталном стручном усавршавању.