+ 381 34 301 337

будите на вези

8-19 / 9-14 суб

радно време

Улица слободе бб

адреса

У Универзитетској библиотеци се израђују библиографије цитираности истраживача према захтеву корисника. Цитираност се утврђује на основу цитатних база, као што су: Science Citation Index, Social Science Citation Index, Arts and Humaties Citation Index, односно према ISI Web of Science, који је један од критеријума за добијање звања и пројеката од стране Министарства просвете и науке.

Потребни документи за добијање библиографије цитираних радова:

  • попуњени (горе означен) Захтев за израду библиографије цитираних радова, лично или електронски и
  • комплетна библиографија заинтересованог аутора, хронолошки уређена, са тачним распоредом аутора у вишеауторским радовима, која се предаје у Одељењу за научне информације и развој, лично или електронском поштом на ubkg@kg.ac.rs или mgordic@kg.ac.rs.

Рок за израду прегледа хетероцитираности је 10 радних дана од дана пријема захтева.

Резултати се могу добити у електронској форми или у штампаном облику. Уз библиографски извештај о цитираности издаје се и званична потврда на меморандуму Библиотеке са печатом и потписом директора Библиотеке о броју цитата.

Уплата за услугу се врши према достављеном рачуну, општом уплатницом, на жиро рачун Универзитетске библиотеке у Крагујевцу:

840-325668-11, код Управе за трезор, без позива на број.

ПИБ: 101508421

Мат.бр. 07343353

ЈБКЈС: 03792

Пример уплатнице

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]