+ 381 34 301 337

будите на вези

8-19 / 9-14 суб

радно време

Улица слободе бб

адреса

Платформа за отворену науку се односи све учеснике у научноистраживачкој делатности, њени основни циљеви су:

  • отворени приступ научној литератури,
  • доступност података прикупљених у научним истраживањима,
  • транспарентност научне комуникације и методологије , као и
  • развој дигиталне инфраструктуре која омогућава остваривање наведених циљева.

Реализацијом ових циљева допринеће се већој видљивости научних резултата, бољоj повезаности науке и привреде, односно науке и друштва у целини, као и развоју нових истраживања. Платформом се афирмише концепт отворене науке, који подразумева слободан приступ рецензираним научним публикацијама, примарним подацима насталим током истраживања и другим резултатима истраживања. Тиме се значајно убрзава размена научних информација, верификација научних резултата и позитивно утиче на научни, технолошки и економски развој друштва у целини.

Платформа за отворену науку Министарства ПНТР

Платформа за отворену науку Универзитета у Крагујевцу

Правилник o отвореној науци Универзитета у Крагујевцу