Категоризација домаћих научних часописа за 2021. годину

Категоризација за 2021. годину

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је објавило категоризацију домаћих научних часописа за 2021. годину.

Листе категоризација домаћих научних часописа за период од 2011. до 2021. године можете погледати и на КоБСОН страници Категоризација домаћих часописа.

Часописи нашег Универзитета који су остварили помак су: Kragujevac Journal of Science  (М24 за хемију), Kragujevac Journal of Mathematics  (М24 за математику), Journal of the Serbian Society for Computational Mechanics (М24 за механику и М24 за машинство), Serbian Journal of Electrical Engineering  (М24 – за енергетику, рударство и енергетску ефикасност), International Journal for Quality Research (М24 – за економију и органазиционе науке), Наслеђе (М23 – за друштвене науке).

16 / 100

Повезане новости

Pin It on Pinterest