Импакт фактор часописа за 2020. годину

Најновији подаци о импакт фактору часописа за 2020. годину

 

Подаци о импакт фактору (ИФ) часописа за 2020. годину су преузети и објављени на сајту Кобсон. Након првобитног учитавања података могу се очекивати извесне корекције.

На сајту издавача публикована је и листа часописа за које ове године није израчунат ИФ. Разлог томе су неправилности у цитираности. Детаљно објашњење налази се на страници издавача Clarivate Analytics -> Title Suppressions.

Неки часописи су задржали импакт фактор, али су променили наслов:

Листа часописа

или је промењен ISSN:

Листа часописа

 

Објављене корекције импакт фактора за 2020.

 

Clarivate Analytics је на својој страници објавио корекције импакт фактора за 2020. Постављена је листа часописа која ће се ажурирати два пута недељно. Након закључивања обраде података и публиковања коначних листа на страници издавача, у Journal Citation Reports-u (JCR), ми ћемо ажурирати податке у ЕлеЧас-у.

Подаци публиковани на овој страници (одељак Data Updates у оквиру June 30, 2021) могу се сматрати званичним JCR подацима.

 

Изворник: Кобсон

20 / 100

Повезане новости

Pin It on Pinterest