Додељивањe DOI бројева

Универзитетска библиотека почиње са доделом DOI бројева

Универзитетска библиотека у Крагујевцу почиње са услугом додељивања DOI броја публикацијама у електронском облику.  DOI – Digital Object Identifier је јединствени алфанумерички низ додељен појединачном дигиталном објекту (чланку у часопису или зборнику, поглављу у монографији и сл.). преко кога се успоставља се веза до интернет странице на којој се документ налази. За ближе информације  о поступку регистрације обратите се на ubkg@kg.ac.rs.

 

 

60 / 100

Повезане новости

Pin It on Pinterest