+ 381 34 301 337

будите на вези

8-19 / 9-14 суб

радно време

Улица слободе бб

адреса

Конкурс за ненаставни кадар свих чланица Универзитета у Крагујевцу за стипендирану мобилност у оквиру Еразмус+ програма

ЕРАЗМУС+ КЉУЧНА АКТИВНОСТ 1: Пројекти за индивидуалну мобилност запослених финансирани из средстава ЕУ (КА131 пројекат мобилности у области високог образовања у којима учествују државе чланице ЕУ-а и треће земље придружене програму)

 

У складу са потписаним Уговором о додели наменских бесповратних средстава између Универзитета у Крагујевцу и Фондације Темпус, Универзитет у Крагујевцу расписује Конкурс за стипендирану одлазну мобилност ненаставног кадра.

На конкурс се може пријавити ненаставни кадар свих чланица Универзитета у Крагујевцу (1 стипендија по чланици за training mobility).

У ненаставни кадар се не убраја наставно особље чланица Универзитета у Крагујевцу које је тренутно именовано на мандатне функције од стране надлежних органа Универзитета у Крагујевцу, односно надлежних органа чланица Универзитета у Крагујевцу (нпр. декан, продекан, ректор, проректор, управник института, центра, одсека, шеф катедре и сл.)   

ЛИСТА ПОТРЕБНИХ ДОКУМЕНАТА ЗА ПРИЈАВУ      

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА: 27. ОКТОБАР 2023. ГОДИНЕ У 15 ЧАСОВА

Важне напомене:

  1. Мобилност запослених реализоваће се у складу са договором са институцијом-домаћином, а најкасније до 1. јуна 2024. године. 
  2. Листа универзитета и позиција за размену доступна је ОВДЕ. Такође, кандидати могу сами да изаберу високошколску институцију – домаћина из држава чланица ЕУ-а и трећих земаља придружених програму са којима Универзитет у Крагујевцу није потписао интер-институционални уговор, што је у складу са правилима програма који се односе на мобилности у сврху тренинга (training mobility). 
  3. Кандидати имају право пријаве на највише два универзитета. У пријавном формулару је то дефинисано као први и други избор.  У том случају кандидат је у обавези да достави мотивационо писмо и уговор о мобилности за обе институције. Кандидат може добити стипендију само за једну од две достављене пријаве. 
  4. Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског језика и/или језика на коме ће бити реализована мобилност, потврду може издати и предметни наставник или школа страних језика. Минималан ниво познавања језика на коме ће се реализовати мобилност је Б2. На следећем ЛИНК-у можете преузети форму. 
  5. Уколико се на конкурс пријављује запослени са инвалидитетом, неопходно је да, поред обавезне пријавне документације, достави и доказе који потврђују инвалидитет кандидата. Додатне информације можете пронаћи ОВДЕ. 
  6. По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за реализацију програма мобилности запослених на Универзитету у Крагујевцу врши академску процену свих пријава у складу са Правилником о критеријумима за евалуацију и селекцију студената, наставног и ненаставног особља Универзитета у Крагујевцу у оквиру Еразмус+ програма и прави коначну ранг листу пријављених кандидата која се објављује на сајту Универзитета у Крагујевцу. Приликом евалуације пријава предност ће бити дата кандидатима са инвалидитетом. 
  7. Ранг листе се у виду номинације достављају партнерским институцијама које доносе коначну одлуку о селекцији кандидата. Сви селектовани кандидати ће путем е-поште добити смернице и информације о даљим корацима који се тичу реализације размене. 
  8. Пријаве које нису достављене до наведеног рока и/или су непотпуне неће бити узете у разматрање.
 
Изворник Сајт Универзитета
Изворник за слику Елте Ху