Портал „еНаука“ за истраживаче

Портал „еНаука“ отворен за истраживаче

 

Портал еНаука намењен истраживачима почиње са радом 22. маја. Дванаест факултета у оквиру Универзитета у Крагујевцу са 1330 научних истраживача, добија прилику да буде део имплементационог процеса система еНаука, првог националног репозиторијума.

Универзитет у Крагујевцу у свом саставу има дванаест факултета, смештених у шест градова централне Србије и укупно 1330 истраживача. Постојање уређене инфраструктуре за размену научних информација и развијене праксе њиховог депоновања припадајућем институционалном дигиталном репозиторијуму SCIDAR (SCIentific Digital Archive), чини Универзитет у Крагујевцу примером „добре праксе“, те ће истраживачима овог Универзитета првима бити доступан и отворен део портала еНаука. Коришћењем личног ORCID броја истраживачи ће моћи да провере своје ауторске профиле, утврде тачност података и сагледају да ли постоје публикације које нису повезане са њиховим профилима.

Јавно доступан Портал еНаука има циљ праћење научног учинка истраживача и институција у Републици Србији и намењен је обједињеном приказивању научне продукције, области рада истраживача, њихових постигнућа као и постигнућа научноистраживачких организација.

Отварање портала еНаука у пуном капацитету, за све активне истраживаче у Републици Србији, очекује се током лета 2023. године.

 

63 / 100

Повезане новости

Pin It on Pinterest