+ 381 34 301 337

будите на вези

8-19 / 9-14 суб

радно време

Улица слободе бб

адреса

Пројекат подржан од стране Министарства културе

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14, 30/18 – др. закон, 47/18), Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину (“Службени гласник РС”, број 138/2023), а у вези са чланом 76. Закона о култури (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16-испр, 6/20, 47/21, 78/21) и Предлогом решења Комисије број: 401-01-229/2023-02 од 05. 04. 2023. године, по расписаном јавном Конкурсу Министарства културе за финансирање или суфинансирање пројеката у области културног наслеђа у Републици Србији у 2023. години, од 28. јануара 2023. године, потпредседник Владе и министар културе доноси РЕШЕЊЕ о додели средстава за финансирање или суфинансирање пројеката у области библиотечко- информационе делатности у 2023. години у оквиру којег је одобрен и пројекат Универзитетске библиотеке у Крагујевцу  „Унапређење смештајних капацитета магацина легата Универзитетске библиотеке у Крагујевцу“ који ће значајно побољшати смештајне капацитете и очување књижевне грађе у магацину легата.