University Library of Kragujevac 

Цитираност истраживача

  • ПДФ

У Универзитетској библиотеци се израђују библиографије цитираности истраживача према захтеву корисника. Цитираност се утврђује на основу цитатних база, као што су: Science Citation Index, Social Science Citation Index, Arts and Humaties Citation Index, односно према ISI Web of Science, који је један од критеријума за добијање звања и пројеката од стране Министарства просвете и науке.

Шта је потребно за добијање библиографије цитираних радова?

Потребна је комплетна библиографија одређеног аутора, хронолошки уређена, са тачним распоредом аутора у вишеауторским радовима, која се предаје у Одељењу за научне информације и развој, лично или електронском поштом. Такође, потребно је поднети и Захтев за израду библиографије цитираних радова лично или електронски.

Претраживање цитираности радова појединих аутора се ради тако што се сваки рад из библиографије аутора посебно претражује према првом аутору рада и аутору за кога се ради цитираност.

Рок за израду прегледа цитираности је 10 радних дана од дана пријема захтева.

Резултате можете добити у електронској форми на CD-у или у штампаном облику. Уз библиографију цитираности добијате и званичну потврду на меморандуму Библиотеке са печатом и потписом библиотекара о броју Ваших цитата.

Библиографски запис цитата садржи:
- ауторе који су Вас цитирали,
- наслов рада у коме сте цитирани,
- назив часописа, годиште, број и странице, и
- који Ваш рад је цитиран.

Налазите се: Услуге Цитираност