University Library of Kragujevac 

Ценoвник услуга

  • ПДФ

Библиотека наплаћује следеће услуге:

- специјализоване информације из база података,
- трошкове међубиблиотечке позајмице,
- фотокопирање (осим оштећеног и трошног библиотечког фонда),
- скенирање (осим оштећеног и трошног библиотечког фонда),
- коришћење Интернета дуже од 60 минута, и
- друге услуге.

Одлуку о висини цене услуга доноси Управни одбор Библиотеке. Нови Ценовник услуга важи од 25. фебруара 2019. године.

Овде можете преузети комплетан Цeновник услуга

Налазите се: Услуге Ценовник услуга