Импакт фактори часописа за 2017.

        У бази Journal Citation Reports (JCR), некадашњег Thompson Reoters-a, oбјављени су Импакт фактори часописа за 2017. годину. Детаљније информације, листе часописа из Србије са импакт фактором, као и листе часописа које се више не реферишу у WoS-у, можете наћи на сајту КоBSON-а.