CiteScore метрика за 2017.

   На сајту Scopus-a објaвљена је CiteScore метрика за 2017. годину, која обухвата преко 25300 наслова часописа и других публикација и представља нови стандард за мерење цитатног утицаја часописа.

Детаљније информације о овој врсти метрике доступне су на сајту Elsevier-a.