University Library of Kragujevac 

Липар

  • ПДФ

       Представљамо вам нову веб-страну Липара, часописа за језик, књижевност, уметност и културу Универзитета у Крагујевцу.

       Универзитет у Крагујевцу је 2012. године променио концепт и структуру часописа ЛИПАР и покренуо научну серију Часописа за књижевност, језик, уметност и културу ЛИПАР. Објављују се три броја часописа годишње. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је категоризовало часопис ЛИПАР за 2014. годину као часопис од националног значаја у М52 категорији.

Сви бројеви научног часописа ЛИПАР доступни су на адреси: liparcasopis.blogspot.rs

Налазите се: Насловна