University Library of Kragujevac 

Конкурс за избор Директора

  • ПДФ

Управни одбор Универзитетске библиотеке у Крагујевцу, на основу члана 35. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009), и члана 17. став 2. Статута Универзитетске библиотеке у Крагујевцу (број 01 - 369 од 25.12.2014. године), донео је Одлуку о расписивању Конкурса за избор Директора Универзитетске библиотеке у Крагујевцу, на мандатни период од 4 (четири) године.

Рок за подношење пријаве на Конкурс за избор Директора Универзитетске библиотеке у Крагујевцу је 15 (петнаест) дана, и почиње да тече наредног дана од дана објављивања Конкурса у листу „Послови“, и на званичној интернет презентацији Универзитетске библиотеке у Крагујевцу.

Конкурс за избор Директора Универзитетске библиотеке у Крагујевцу је објављен 22.04.2015. године.

Одлуку о расписивању Конкурса за избор Директора Универзитетске библиотеке у Крагујевцу, са текстом Конкурса, можете преузети oвде.

 

Налазите се: Насловна