University Library of Kragujevac 

Дани европске баштине

  • ПДФ

Дани европске баштине су заједнички програм Савета Европе и Европске комисије. Обележавају се у око 50 држава - од 1991. године, а у Србији од 2001. године. Тема овогодишње маифестације је „Језик и писменост“. Циљ програма је да се широј јавности приближи и учини доступним културно наслеђе европских народа и да се том приликом истакне јединство разноликости заједничког европског наслеђа, као једног од карактеристичних чинилаца европског идентитета. Европско културно биће је синтеза локалних знања, вештина и традиције која се стварала у свим видовима уметничког изражавања. У данашње време, када су доведени у питање опстанци малих језика, који чине основу култура појединих европских нација, а ту убрајамо и српски језик, посебно је важно широј јавности указати на историјски настанак српског језика и реформи које су наш језик пратиле кроз историју.

ubkg plakat

ПРОГРАМ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ЈЕЗИК И ПИСМЕНОСТ

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ,  Галерија Народне библиотеке „Вук Караџић“ - 11:00-12:00

Изложба фототипских издања и копија старих и ретких књига, рукописа и периодике из фондова Библиотеке Матице Српске, Народне библиотеке Србије, Библиотеке САНУ, Народне библиотеке „Вук Караџић“ у Крагујевцу и других. Изложба се састоји из три дела: старословенско раздобље, српскословенско и ново доба – озваничено Вуковом језичком и правописном реформом. Старословнско раздобље обележио је језик и писмо ћирилометодијевске епохе, српскословенско доба (српска и руска редакција старословенског), а треће је илустровано публикацијама објављеним на српском народном језику и писму прихваћеном након Вукове језичке и правописне реформе 1864. године.

ЋИРИЛИЦА – КАЛИГРАФИЈЕ И ШТАМПАНА ПИСМА, Галерија Универзитетске библиотеке,  12:30

Изложба представља поглед модерности на ћириличну традицију. Излажу се радови студената, асистената и професора ФИЛУМ-а, Одсека за примењену уметност, Катедре за графички дизајн, на челу са професором Драганом Пешићем, предавачем на предмету Писма са калиграфијом и Типографија. Излажу се и радови који се баве анализом рукописа српских великана (Иве Андрића, Исидоре Секулић, Лазе Костића и Његове светости патријарха Павла), као и рачунарских фонтова који су на основу њих креирани.

КАЛИГРАФСКИ ИСПИСИ, Ђачки трг – плато испред Прве крагујевачке гимназије - 13:30 – 14:30

Изложба паноа са калиграфским исписима на језику домаћих и европских писаца, у оригиналу и преводу, илустрованих уметничким портретима аутора, садржи и приказ старих словенских графема сраслих у идиоме и фразеологизме савременог руског језика.

ИЗМЕЂУ ТРАДИЦИЈЕ И ИНОВАЦИЈЕ, Прва крагујевачка гимназија 14:30 – 15:00  

Изложба представља избор из фонда старе и ретке књиге Народне библиотеке Србије, поводом 520 година од прве штампане књиге на српскословенском језику – Октоих, и даје посебан осврт на историју српског штампарства.

15:00-16:30 Обилазак

Епархијска библиотека – Милошев венац – Народни музеј, Стара црква и Стара скупштина - Спомен-парк „Крагујевачки октобар“ –  Музеј „21.октобар“.

Налазите се: Насловна