University Library of Kragujevac 

Еbsco презентација

  • ПДФ

У среду, 23. новембра 2011. године у 12.00 часова, одржаће се презентација нових Ebsco сервиса у читаоници периодике Универзитетске библиотеке. Презентатор ће бити господин Павел Сyнек, Ebsco тренер за Централну и Источну Европу.

Биће представљене најпознатије Ebsco базе података - ACADEMIC SEARCH PREMIER и пунија верзија ACADEMIC SEARCH COMPLETE са око 9.000 часописа у пуном тексту, као и BUSINESS SOURCE COMPLETE намењена корисницима економије и менаџмента. Поред колекција академских часописа у пуном тексту, господин Сyнек ће пружити више информација и о најновијој e-Books колекцији са електронским књигама из свих области, као и о платформи EBSCO DISCOVERY SERVICE. Након теоријског дела, сви заинтересовани ће моћи уз помоћ тренера да сазнају више о техникама претраживања и манипулацији добијеним резултатима.

Налазите се: Насловна